4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Auteursrecht

Het auteursrecht is het exclusief recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Wat is auteursrecht?

De exacte definitie van auteursrecht wordt beschreven in Artikel 1 van de Auteurswet. Het komt er op neer dat iedereen die ‘werken’ creëert auteursrechtelijke bescherming geniet. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een artikel heeft geschreven, u als enige mag beslissen over de exploitatie van dit werk. 

Het auteursrecht is in het leven geroepen om persoonlijke creaties te beschermen en er niet zonder toestemming of financiële vergoeding het werk van iemand gebruikt mag worden. In de basis is er dus auteursrecht voor iedereen.

auteursrecht kunst

Wie is de auteursrechthebbende?

Het auteursrecht komt in principe altijd toe aan de maker van het werk. Wel is het mogelijk dat de maker het auteursrecht overdraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer een reclamebureau in opdracht van een klant een nieuw logo heeft ontwikkeld en de auteursrechten op dit logo vervolgens aan de klant overdraagt.

Er is een uitzondering op deze algemene regel met betrekking tot werkgevers en werknemers. Wanneer een werknemer een werk maakt, bepaalt de Auteurswet dat de rechten op dit werk toekomen aan de werkgever. Voorwaarde is wel dat deze werkzaamheden tot de functie behoren van de werknemer. Indien bijvoorbeeld een tekstschrijver in dienst bij een uitgeverij een artikel schrijft, is de uitgeverij derhalve de auteursrechthebbende.

Als iemand echter iets ontwerpt dat niet tot zijn functie behoort, komt het auteursrecht niet automatisch toe aan de werkgever. Denkt u bijvoorbeeld aan een portier die een nieuw logo ontwerpt voor het hotel waar hij werkt.

Duur van het auteursrecht

Het auteursrecht eindigt 70 jaar na dood van de maker. De duur van het auteursrecht is derhalve afhankelijk van het moment van creatie en het moment van overlijden van de maker. Indien het auteursrecht in handen is van een onderneming, eindigt het recht na verloop van 70 jaar na eerste publicatie van het werk. Als er geen auteursrecht meer op een werk rust, mag een ieder het werk kopiëren, publiceren en bewerken.

Copyright Notice (©)

Hoewel het niet verplicht is, kunt u aangeven dat er op een werk auteursrecht rust. Dit kan door middel van het © symbool + naam auteursrechthebbende + jaartal.
Bijvoorbeeld: ©, M.A. Bouma, 2017

Auteursrechten op een idee

In principe kan men een idee niet beschermen. De uitwerking van een idee kan echter wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. U kunt om die reden het idee uitwerken op papier. Indien u bijvoorbeeld een idee heeft voor een bepaald spel, verdient het aanbeveling op papier te zetten wat precies de spelregels van het spel zijn, hoeveel personen kunnen deelnemen, wat voor een opdrachten ze moeten vervullen, hoe de puntentelling in zijn werk gaat, etc.

Mocht het namelijk het geval zijn dat uw spel zo uniek is dat hier auteursrechten op rusten en u komt in conflict met een derde, dan zult u aan moeten tonen dat u het spel als eerste bedacht heeft. In dat geval is het van belang dat u over een goede uitwerking van het idee beschikt voorzien van een officiële datum, waaruit blijkt dat u op die datum het werk bedacht heeft.

Meer informatie over het auteursrecht? Neem vrijblijvend contact op