Slider

Veelgestelde vragen…

die wij graag voor u beantwoorden!

Merkenbureau

Merken

Merkenregister

Modellen

 • Wat is een model?

  Volgens de Benelux wetgeving is een model het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Een wettelijk vereiste is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Enerzijds betekent nieuw dat het model zelf nog niet openbaar is gemaakt. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, dan wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een zeer belangrijke vereiste. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.

 • Wat is een modellenregistratie?

  Ook het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie geniet bescherming. Denk aan meubels, apparatuur, verpakkingen, auto’s, enzovoort. Mooi of lelijk doet niet ter zake, nieuwheid en eigen karakter vormen de enige criteria.

 • Wat is de geldigheidsduur van modelregistraties?

  Zowel de Benelux, de Internationale als de Europese registratie hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De periode van bescherming kan daarna nog viermaal met 5 jaar verlengd worden. Dit betekent dat de maximale duur voor modelbescherming 25 jaar is. De maximale geldigheidsduur van een nationale modelregistratie verschilt van land tot land.

 • Is het mogelijk een model buiten de Benelux te registreren?

  Er zijn drie mogelijkheden om uw model buiten de Benelux te registreren: de Europese modelregistratie, de Internationale modelregistratie en de Nationale modelregistratie.

Handelsnamen

Auteursrecht

 • Is een registratie nodig voor bescherming van auteursrechten?

  Als bedenker heeft u het recht uw creatie te exploiteren. Fysieke creaties zijn ook via modellenrecht en octrooirecht te beschermen, conceptuele creaties via het auteursrecht. Voor bescherming van auteursrechten is geen registratie nodig.

 • Hoe ontstaat het auteursrecht?

  Er is in Nederland geen enkele formaliteit vereist voor het verkrijgen van het auteursrecht. Door het creëren van een werk ontstaat het recht automatisch. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat het werk “voldoende origineel” is en het “persoonlijk stempel van de maker” draagt. Dit wil zeggen dat er een zekere creativiteit aan het werk ten grondslag ligt.

 • Wat is de duur van het auteursrecht?

  Het auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker. De duur van het auteursrecht is derhalve afhankelijk van het moment van creatie en het moment van overlijden van de maker.

Octrooien of patenten

 • Wanneer vraag ik een octrooi aan?

  Wanneer nieuwe producten gebruik maken van nieuwe of verbeterde technieken, productiewijzen of systemen, kan behalve een modeldepot ook een octrooi worden aangevraagd. Dit geeft het exclusief recht de vinding te exploiteren. Een goede octrooi-aanvraag beschrijft en beschermt niet alleen de vinding, maar ook de achterliggende technologie. Indien dit van toepassing is brengen wij u graag in contact met een octrooigemachtigde die u op professionele wijze van dienst kan zijn.