Slider

I-depot

Niet alles kan worden geregistreerd. Soms is een I-depot een geschikt alternatief.

I-depot niets meer dan een bewijsmiddel, maar ook niets minder !

Het is niet altijd mogelijk uw (creatieve) ideeën via de reguliere trajecten van merk-, model- of octrooirecht veilig te stellen. Stel, u heeft een specifieke trainingstechniek bedacht welke u wilt beschermen. Dan bieden voornoemde wetten de mogelijkheid om de naam van de training of het uiterlijk van bepaalde materialen vast te leggen, maar niet de wijze van trainen op zich. Toch wilt u enig bewijs in handen hebben, waaruit blijkt dat u degene bent die deze training heeft bedacht. Bijvoorbeeld omdat u over een mogelijke samenwerking met een opleidingsinstituut zou willen praten en u wilt voorkomen dat dit instituut, na een gesprek met u hierover, uw idee zelf gaat uitvoeren.

Het I-depot biedt u in dat geval de mogelijkheid de creatiedatum van uw idee en de identiteit van de ontwerper vast te leggen. Alhoewel u aan een dergelijk depot geen Intellectuele Eigendomsrechten kunt ontlenen, hebt u hiermee wel bewijs in handen waarmee u kunt aantonen wanneer u het idee heeft bedacht. In voornoemd voorbeeld kunt u hiermee bewijsmateriaal aanleveren om een eventuele juridische actie tegen het opleidingsinstituut te onderbouwen.

Maar ook wanneer uw idee zo uniek is dat hierop Auteursrechten rusten, is het I-depot een nuttig bewijs waaruit de datum van het ontwerp van het werk blijkt. Wij kunnen namens u een I-depot verrichten. U hoeft hiervoor alleen uw idee maar uit te werken op papier of op een of andere gegevensdrager. U verschaft de uitwerking daarvan aan ons bureau en wij verzorgen de rest.

U kunt het depot voor vijf jaar of direct voor tien jaar vastleggen. De bewaartermijn kan met een onbeperkt aantal aanvullende termijnen van vijf jaar worden verlengd.