4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

I-depot

Niet alles kan worden geregistreerd. Soms is een I-depot een geschikt alternatief.

I-depot niets meer dan een bewijsmiddel, maar ook niets minder !

Het I-depot biedt u in dat geval de mogelijkheid de creatiedatum van uw idee en de identiteit van de ontwerper vast te leggen. Alhoewel u aan een dergelijk depot geen Intellectuele Eigendomsrechten kunt ontlenen, hebt u hiermee wel bewijs in handen waarmee u kunt aantonen wanneer u het idee heeft bedacht. In voornoemd voorbeeld kunt u hiermee bewijsmateriaal aanleveren om een eventuele juridische actie tegen het opleidingsinstituut te onderbouwen.

Maar ook wanneer uw idee zo uniek is dat hierop Auteursrechten rusten, is het I-depot een nuttig bewijs waaruit de datum van het ontwerp van het werk blijkt. Wij kunnen namens u een I-depot verrichten. U hoeft hiervoor alleen uw idee maar uit te werken op papier of op een of andere gegevensdrager. U verschaft de uitwerking daarvan aan ons bureau en wij verzorgen de rest.

U kunt het depot voor vijf jaar of direct voor tien jaar vastleggen. De bewaartermijn kan met een onbeperkt aantal aanvullende termijnen van vijf jaar worden verlengd.