4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Merkregistratie

“Wij verzorgen maatwerk voor het onderzoeken en vastleggen van merken. Ook voor uw merkregistratie bent u bij ons aan het juiste adres.”

Wat is merkregistratie?

Merkregistratie is het vastleggen van uw merk. Dit kan zowel betrekking hebben op de naam, maar ook de naam in combinatie met het logo. Merkregistraties geven u als merkhouder niet alleen de zekerheid om uw merk te kunnen blijven gebruiken, maar ook de wettelijke mogelijkheden (rechtsvorderingen)  om op te kunnen treden tegen inbreuk op uw merkrechten. De voorwaarde hiervoor is dat het merk niet in conflict is met een ouder merkenrecht. Dit betekent voornamelijk dat uw merk na registratie ook echt van u is. Een ander kan de merknaam dan niet meer zonder uw toestemming registreren of gebruiken, ook al zegt diegene het merk ‘zelf te hebben bedacht’! Wilt u uw merknaam checken, merknaam registeren en/of meer informatie ontvangen? Neem dan direct contact met ons op.

Merknaam checken doe je zo
Vul hier de merknaam in die je wilt laten checken

Merk registreren >

Onderzoek merkregistratie

Internetzoekmachines kunnen u tegenwoordig veel vertellen over het gebruik van een merknaam die u als nieuw in te voeren merk in gedachten heeft. U doet er echter goed aan om ook vooronderzoeken door ons te laten doen in de “Merkenregisters” van de landen waar u het nieuwe merk in gebruik wenst te nemen. Een merk kunt u namelijk lang niet altijd online terugvinden, maar dat betekent nog niet dat er geen merkregistratie voor bestaat. Wij controleren dit desgewenst zorgvuldig in de voor uw merkregistratie relevante merkregisters. U kunt direct uw merknaam checken bij ons!

Schakel ons op tijd in, zodat we bij iedere naam die u voor ogen heeft, inzicht kunnen geven in het conflictrisico met oudere merkregistraties. Niet alleen identieke merken kunnen namelijk een conflict veroorzaken, ook gelijkende merken! Onze gelijkenis merkonderzoeken zijn van grote waarde als u het conflictrisico in kaart wilt brengen alvorens u een nieuw merk introduceert.

We helpen u graag met de bescherming en het onderzoek van uw merk of merknaam in en vertellen u graag of een merknaam registratie zinvol is binnen een van deze gebieden:

Wij vertellen u graag of een merknaam registratie zinvol is binnen een van deze gebieden.

Uw merknaam vastleggen

De naam van uw onderneming, product of dienst – kortom uw merknaam – wordt door uw klanten vaak het beste onthouden. Daaraan koppelen zij alle associaties die zij met uw merk hebben. Wanneer anderen uw merknaam gebruiken en negatieve associaties oproepen, dan is dit schadelijk voor uw merk. Des te belangrijker is het daarom om ervoor te kiezen uw merknaam te deponeren. Van daaruit krijgt u namelijk de mogelijkheid om uw merknaam actief te beschermen. Anderen kunnen er dan geen gebruik meer van maken en u kunt optreden tegen derden die dit wel doen. U kunt ook direct uw merknaam gratis checken bij ons!

We vertellen u graag meer over het proces bij een merknaam registreren of neem direct contact met ons op.

Merknaam registreren >

Merknaam deponeren: Waarom zou u daarvoor kiezen?

Het feit dat anderen geen gebruik kunnen maken van uw merknaam wanneer deze door u geregistreerd is, werd al even aangestipt. Dit is een belangrijk aspect bij de keuze om uw merknaam te deponeren en te registreren. Het is zelfs geen officieel beschermd merk totdat het geregistreerd staat. Wanneer uw merknaam op deze manier in het merkenregister staat heeft u de beschikking over de rechtsvorderingen uit de bestaande wet- en regelgeving voor het alleenrecht op die naam.

Dit betekent echter niet automatisch dat anderen er in eerste instantie geen inbreuk meer op kunnen maken, maar juist dat u de correcte en vaak enige basis heeft gelegd om hiertegen op te kunnen treden. Andersom is het vaak zo dat wanneer een ander uw merknaam gebruikt, maar deze is niet goed door u geregistreerd, u hier vrijwel niets tegen kunt doen. Andere voordelen van het laten beschermen van je merk zijn:

 • Optreden tegen partijen met gelijkende woorden en/of logo’s 

U kunt optreden tegen anderen die het woord of de woorden van uw merk gebruiken voor hun merk. Niet alleen exacte kopieën maar ook woorden met een grote gelijkenis vallen hieronder. Wat voor de woorden van uw nationale merkregistratie geldt, geldt ook voor het beeld of logo dat u als merk registreert.

 • Besparing vergelijkbaar met verzekering

De registratie van uw merknaam vraagt om een kleine investering. Deze valt echter in het niet wanneer u deze investering vergelijkt met de kosten van een onnodig ingewikkelde gerechtelijke procedure. Met name een geschil waarbij er geen geregistreerde merknaam van toepassing is, kan lang duren en vrij prijzig uitvallen. Uw merknaam registreren kan u dus een hoop geld besparen, evenals eventuele frustratie en energie!

 • Uitgebreide beschermingsmogelijkheden

Uw merknaam registreren geeft u dus de juiste juridische basis om op te treden tegen derden die uw naam willen gebruiken. Dit kan vervolgens zelfs op verschillende manieren. Zo kunt u een derde bijvoorbeeld eerst informeel verzoeken om hun merknaam te wijzigen. Het feit dat u de naam reeds geregistreerd heeft, zorgt ervoor dat de kans groot is dat de derde uw verzoek zal inwilligen.

 • Waarde opbouwen en afbreuk voorkomen

De registratie van een merknaam zorgt er tevens voor dat er waarde opgebouwd kan worden. Een merknaamregistratie kan namelijk overgedragen worden en zodoende kan de waarde die u heeft opgebouwd worden verkocht. Zonder een merkregistratie is dit moeilijker omdat er dan immers niets separaat over te dragen is, maar met een merkregistratie bouwt u veilig aan de waarde van het merk. Hoe bekender en sterker het merk, hoe meer deze waard wordt.

 • Gerust ondernemen

Misschien wel het belangrijkste voordeel van uw merknaam registreren is de gemoedsrust die dit oplevert. Uw merknaam is na de registratie veiliggesteld en behoort aan u toe. U hoeft zich dan ook geen zorgen meer te maken over bijvoorbeeld concurrenten die met uw merknaam aan de haal kunnen gaan zonder dat u rechtsvorderingen ter beschikking heeft om dat tegen te gaan houden. Dat is uiteraard een prettige gedachte.

Zelf uw beschermingsgebied kiezen

Wellicht vraagt u zich af hoe de registratie en bescherming van uw merknaam eruit ziet indien u in meerdere landen of gebieden wenst te ondernemen. Bouma is een internationaal merkenbureau en zodoende kunnen wij u met uw merknaam registratie voor ieder land van dienst zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw registratie te verwezenlijken.

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een merknaamregistratie in de Benelux, de Europese Unienationaal of voor een internationale registratie.

Merkregistratie

<p>Cindy Vermeulen-Ferwerda</p>

Merkenbureau Bouma luistert goed naar je en adviseert exact wat je nodig hebt.

Cindy Vermeulen-Ferwerda

Beschermingsgebieden: merkregistratie over de hele wereld

Als internationaal merkenbureau voeren wij met regelmaat merkregistraties uit over de hele wereld. Welke mogelijkheden er allemaal zijn leest u hieronder.

Internationale merkregistratie

Beschikt u over een merkregistratie in de Benelux of in een van de andere landen die zijn aangesloten bij het systeem van de Internationale Registratie, dan kunt u op basis hiervan een Internationale merkregistratie aanvragen. Zo hoeft u geen volledig nieuwe registratie in te dienen en wordt uw merk in de landen naar keuze geregistreerd. Dit nemen we graag voor u uit handen zodat u kunt vertrouwen op een correcte registratie waar u zelf weinig energie in hoeft te steken.

De Internationale Registratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van vernieuwingstaksen onbeperkt voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd. Het grootste nadeel van een Internationale Registratie is dat deze 5 jaar afhankelijk blijft van de basisregistratie. Dit betekent dat de oorspronkelijke merkregistratie die is gebruikt voor de Internationale Registratie intact moet blijven om ook de Internationale Registratie te behouden.

Internationale merkregistratie: de voordelen

Het internationaal registreren van uw merknaam levert verschillende voordelen op. Hiervan hebben we er onderstaand enkelen uitgelicht.

 • Mogelijk vanuit een basisregistratie

Staat uw merk reeds geregistreerd in bijvoorbeeld de Benelux? Dan kan deze registratie gebruikt worden voor internationale merkregistratie. Dit scheelt u in tijd en energie.

 • Zelf de landen kiezen

Erg prettig is de mogelijkheid om, zoals zojuist werd aangestipt, zelf de landen te kiezen waarin u graag uw merk wilt laten registreren. Dit betekent dat u geen onnodige registraties laat doorvoeren en zo een oplossing op maat krijgt.

 • De kosten voor het aanvragen van de Internationale Registratie zijn relatief laag

Omdat uw Internationale Registratie wordt gedaan vanuit een basisregistratie en u tevens het aantal landen zelf kunt kiezen, blijven de kosten voor een Internationale Registratie relatief laag.

 • Afzonderlijke beoordeling

Misschien wel het grootste voordeel van een Internationale Registratie is dat de aanvraag voor ieder land afzonderlijk wordt beoordeeld. In geval er zich in een van de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de overige landen behouden.

 • Gemakkelijk ondernemen met uw merk in een nieuw land

De bovenstaande voordelen maken het gemakkelijker om ervoor te kiezen in een nieuwe land te ondernemen met uw merk. Deze verlaagde drempel biedt u dus kansen en mogelijkheden voor uw merk.

 • De waarde van uw merk vergroten

Wanneer uw merk in meerdere landen geregistreerd en geëxploiteerd wordt, stijgt de waarde. Indien u ervoor kiest om uw merk te verhuren of verkopen aan een derde kan een Internationale Registratie u extra mogelijkheden bieden.

Europa Merkregistratie

Een Europese Unie merkregistratie biedt bescherming voor een groot deel van Europa. In Europese landen die geen lid zijn van de Europese Unie kunt u een registratie aanvragen via de Internationale Registratie en/of via Nationale merkregistratie. Als Europees georiënteerd merkenbureau kunnen wij deze registratie voor u aanvragen.

Merk registreren in Europa: voor- en nadelen

Een voordeel van een Europese Unie merkregistratie is dat het een relatief goedkope manier is om bescherming te verkrijgen voor de gehele Europese Unie, mits zich tijdens de inschrijvingsprocedure geen grote bezwaren voordoen. Verhoudingsgewijs bent u dan een stuk goedkoper uit omdat uw merk in één keer geregistreerd wordt voor de gehele Europese Unie. Een van de belangrijkste nadelen van het aanvragen van een EU merkregistratie is dat de aanvraag volledig vervalt indien zich in één of meerdere EU landen een onoverkomelijk probleem voordoet. Denk dan bijvoorbeeld aan een reeds bestaande registratie in één van de lidstaten, waardoor uw merk in dat land niet meer geregistreerd kan worden. Het gevolg is in eerste instantie dat de gehele aanvraag tot merkregistratie voor de EU komt te vervallen.

In het geval dat uw Europese Unie aanvraag om die reden wordt afgewezen, dan kan de Europese Unie aanvraag voor de overige landen van de Europese Unie worden omgezet. Dit wordt conversie genoemd. Door de conversie wordt de depotdatum van de Europese Unie aanvraag behouden. Echter dient u per land feitelijk een “nieuw” depot te verrichten met behoud van deze depotdatum, met alle kosten van dien. Het is dan een strategische keuze. U kunt kiezen voor conversie en tegen de hogere kosten uw beoogde merk registreren in de individuele landen. De andere optie is om een aangepast of ander merk te kiezen, om dan vervolgens opnieuw een EU merkregistratie aan te vragen.

Benelux merkenregistratie

Het veiligste en meest gebruikte startpunt voor het aanvragen van merkregistratie is nog steeds de Benelux merkregistratie. De procedure betreffende een merkenregistratie in de Benelux begint met het indienen van de aanvraag van een merk door een merkenbureau. Het recht op een merk ontstaat op de datum van de aanvraag van het merk. Vanaf die datum is het merk juridisch beschermd. Er kunnen echter pas rechten ontleend worden aan het merk vanaf het moment dat het merk is ingeschreven. Het merk wordt ingeschreven voor de producten en/of diensten waarvoor men het merk gebruikt of wil gaan gebruiken. De producten en/of diensten worden volgens vaste regels ingedeeld in bepaalde klassen. In overleg met u maken wij, als Benelux Merkenbureau, een omschrijving die is toegespitst op uw activiteiten voor nu en zo mogelijk ook voor die in de toekomst.

Merk nationaal registreren

Voor landen die niet onder Benelux, Europese Unie of Internationale Registratie vallen, moet een nationale merkregistratie aanvraag worden ingediend. Met een nationale merkregistratie bedoelen wij een registratie die in één land geldig is. U kunt altijd kiezen voor zo’n nationale registratie omdat u niet verplicht bent om gebruik te maken van het systeem van de Internationale Registratie en ook niet per se hoeft te kiezen voor een EU-merkregistratie.

We kunnen u van meer informatie voorzien met betrekking tot de landen die buiten de voorgenoemde registraties, en dus onder de nationale merkenregistratie, vallen. Op die manier bent u vooraf op de hoogte van de te nemen stappen om in dat land, of die landen, uw merk te registreren en beschermen.

Merkbescherming gebaat bij bewaking

Wanneer uw merknaam geregistreerd is, dient deze nog wel bewaakt te worden. Een registratie is 10 jaar geldig, maar gedurende die periode dient u zelf actie te ondernemen indien er bijvoorbeeld een nieuwe gelijkende merknaam of beeldmerk etc. wordt gedeponeerd. Het is namelijk mogelijk dat derden merken deponeren, die overeenstemmen met het door u geregistreerde merk. De meeste Merkenregisters laten dergelijke merken toe in het register, aangezien de instantie zelf geen wettelijke bevoegdheid heeft dergelijke overeenstemmende merken te weigeren. De instanties en de wetgeving leggen de verantwoording hiervoor bij u als merkhouder zelf. Hiervoor bieden wij u bewakingsabonnementen voor uw geregistreerde merk aan. Zo bent u op de hoogte van nieuwe depots van merken van derden welke overeenstemming vertonen met uw geregistreerde merk. De twee belangrijkste fases bij een merkenconflict tijdens een registratieprocedure zijn als volgt:

1. Contact opnemen met de merkaanvrager
Wanneer een bezwaarlijke merknaam vroegtijdig wordt herkend, zit de registrerende partij vaak nog in een voorbereidende fase. Door spoedig contact met hen op te nemen, is de kans groter dat zij bereid zijn om de registratie in te trekken en een ander merk te kiezen.

2. Een oppositieprocedure starten
Bij een oppositieprocedure maakt u officieel bezwaar tegen de inschrijving van het jongere merk. U dient de oppositieprocedure in de Benelux al binnen twee maanden te starten. Deze procedure kan soms wel een jaar lang duren. Daarom wordt er in eerste instantie altijd voor gekozen om onderling met de registrerende partij tot overeenstemming te komen. Wanneer dat niet mogelijk is blijft vervolgens de oppositieprocedure over.

Merk registreren bij Bouma?

Wilt u uw merk registreren en dus uw merk beschermen? Of heeft u hier nog vragen over? Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op, we zijn u dan graag van dienst.

 

Contact