4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Internationale merkregistratie

In vrijwel elk land kunnen wij voor u merkregistraties verzorgen met onze Internationale merkenregistratie.

Internationale merkenregistratie

Zou u graag uw merk internationaal laten registreren? Naast een bureau voor de Benelux en Europa is Bouma ook een internationaal merkenbureauUw merk kunnen we dan ook registreren in de vrijwel ieder land, waarna we tevens de bescherming voor u uit handen kunnen nemen. Vanuit deze dienstverlening kunt u met een gerust gevoel ondernemen en uw merk met vertrouwen verder uitbouwen in de landen die u voor ogen heeft. We vertellen u graag hoe de internationale merkregistratie in elkaar steekt, dus lees vooral verder.   

Gratis Internationale merknaam check

Merknaam checken doe je zo
Vul hier de merknaam in die je wilt laten checken

Hoe werkt een internationale merkregistratie? 

Beschikt u over een merkregistratie in de Benelux of in een van de andere landen die zijn aangesloten bij het systeem van de Internationale Registratie, dan kunt u op basis hiervan een Internationale Registratie aanvragen.

Zo hoeft u geen volledig nieuwe registratie in te dienen en wordt uw merk in de landen naar keuze geregistreerd. Dit nemen we graag voor u uit handen zodat u kunt vertrouwen op een correcte registratie waar u zelf weinig energie in hoeft te steken.  

Waar registreren wij nog meer?

We helpen u graag met de bescherming en het onderzoek van uw merk of merknaam in:

U kunt ook direct uw merknaam checken bij ons!

Internationaal merkregistratie: De voordelen 

Het internationale merkregistratie systeem kent inmiddels al ruim 100 landen die deelnemen. Dit zorgt er, in combinatie met de mogelijkheid om zelf de landen te kiezen waar u wilt registreren, voor dat een internationale merkregistratie relatief gemakkelijk aan te vragen is.

Daarnaast levert een internationale registratie nog allerlei andere voordelen op. Hiervan hebben we er onderstaand enkelen uitgelicht.  

  • Mogelijk vanuit een basisregistratie 

Staat uw merk reeds geregistreerd in bijvoorbeeld de Benelux? Dan kan deze registratie gebruikt worden voor de internationale merkregistratie. Dit scheelt u in tijd en energie.  

  • Zelf de landen kiezen 

Erg prettig is de mogelijkheid om, zoals zojuist werd aangestipt, zelf de landen te kiezen waarin u graag uw merk wilt laten registreren. Dit betekent dat u geen onnodige registraties laat doorvoeren en zo een oplossing op maat krijgt.  

  • De kosten voor het aanvragen van de Internationale Registratie zijn relatief laag 

Omdat uw internationale merkenregistratie mogelijk is vanuit een basisregistratie en u tevens de landen zelf kunt kiezen, blijven de kosten voor een Internationale Registratie relatief laag.  

  • Afzonderlijke beoordeling 

Misschien wel het grootste voordeel van een Internationale Registratie is dat de aanvraag voor ieder land afzonderlijk wordt beoordeeld. In geval er zich in een van de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de overige landen behouden 

  • Gemakkelijk ondernemen met uw merk in een nieuw land 

De bovenstaande voordelen maken het gemakkelijker om ervoor te kiezen in een nieuwe land te ondernemen met uw merk. Deze verlaagde drempel biedt u dus kansen en mogelijkheden voor uw merk.  

  • De waarde van uw merk vergroten 

Wanneer uw merk in meerdere landen geregistreerd en geëxploiteerd wordt, stijgt de waarde. Indien u ervoor kiest om uw merk te verhuren of verkopen aan een derde kan een Internationale Registratie u extra mogelijkheden bieden.  

Geldigheidsduur internationale merkregistratie

De internationale merkregistratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van vernieuwingstaksen onbeperkt voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd. Het grootste nadeel van een Internationale Registratie is dat deze 5 jaar afhankelijk blijft van de basisregistratie.

Dit betekent dat de oorspronkelijke merkregistratie die is gebruikt voor de internationale registratie intact moet blijven om ook de internationale registratie te behouden.  

Bescherming  

Zowel uw basisregistratie als de internationale registratie kunnen we voor u in bewaking nemen. Dit is belangrijk, omdat u zo de registratie behoudt. Wanneer derden namelijk een gelijkend of overeenstemmend merk deponeren wordt deze door de instanties initieel toegelaten. Zij beschikken zelf niet over de bevoegdheid of autoriteit om deze registraties te weigeren.

In plaats daarvan heeft u als merkhouder de verantwoordelijkheid om uw merk te beschermen en bewaken. Die bewaking houdt in dat u regelmatig bekijkt of er gelijkende merken worden gedeponeerd.

Mocht dat gebeuren, dan moet u daar actie op ondernemen. Doet u dit niet, dan is er een kans dat de registratie voltooid wordt en uw merk aan waarde verliest. We nemen dit alles voor u uit handen middels een zogeheten bewakingsabonnement, waarbij we de nieuwe registraties voor u monitoren en u erop attenderen wanneer er een gelijkende registratie wordt gedeponeerd.

Zo kunt u zich concentreren op uw onderneming en bent u er snel van op de hoogte indien een dergelijke situatie zich voordoet. In zulke gevallen staan we u uiteraard bij tijdens de vervolgstappen.  

Internationale merkregistratie nodig? 

Als internationaal georiënteerd merkenbureau staan we u graag bij wanneer u een Internationale Merkregistratie wenst aan te vragen voor uw merk. We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de manier waarop we te werk gaan en uw registratie in orde kunnen maken. Mocht u hier nog vragen over hebben, of benieuwd zijn naar hetgeen we verder nog voor u kunnen betekenen, dan vernemen we dit graag. Neem gerust contact met ons op, dan bekijken we samen uw situatie.  

Contact