Slider

Internationale merkregistratie

In vrijwel elk land kunnen wij voor u merkregistraties verzorgen.

Merk internationaal registreren

Zou u graag uw merk internationaal laten registreren? Naast een gespecialiseerd merkenbureau voor de Benelux en Europa is Bouma ook een gespecialiseerd internationaal merkenbureau. Uw merk kunnen we dan ook registreren in de vrijwel ieder land, waarna we tevens de registraties voor bescherming voor u uit handen kunnen nemen. Vanuit deze dienstverlening kunt u met een gerust gevoel ondernemen en uw merk met vertrouwen verder uitbouwen in de landen die u voor ogen heeft. We vertellen u graag hoe internationale merkregistratie in elkaar steekt, dus lees vooral verder. Wilt u direct kiezen voor een merkregistratie of wilt u iemand spreken? Neem dan contact met ons op.

 

Merk registreren >

 

Hoe werkt een Internationale merkregistratie?

Beschikt u over een merkregistratie in de Benelux of in een van de andere landen die zijn aangesloten bij het systeem van de Internationale Registratie, dan kunt u op basis hiervan een Internationale Registratie aanvragen die voor verschillende landen gaat gelden. Zo hoeft u geen volledig nieuwe registratie voor elk gewenst land in te dienen en wordt uw merkregistratie in de aangewezen landen van uw keuze tegelijkertijd aangevraagd. Dit nemen we graag voor u uit handen zodat u kunt vertrouwen op een correcte registratie waardoor u zelf uw energie in het uitbouwen van de goodwill in uw merk kunt steken.

Internationaal merkregistratie: De voordelen

Het Internationale merkregistratie systeem kent inmiddels al ruim 100 landen die deelnemen. Dit zorgt er, in combinatie met de mogelijkheid om zelf de landen te kiezen waar u wilt registreren, voor dat een Internationale merkregistratie administratief gezien relatief gemakkelijk aan te vragen is. Daarnaast levert een Internationale Registratie nog allerlei andere voordelen op. Hiervan hebben we er onderstaand enkele uitgelicht.

#1 Mogelijk vanuit een basisregistratie

Staat uw merk reeds geregistreerd in bijvoorbeeld de Benelux? Dan kan deze registratie gebruikt worden als basisregistratie voor de Internationale merkregistratie. Het is erg belangrijk dat de Benelux merkregistratie van goede kwaliteit is en correct aansluit op uw activiteiten.

#2 Zelf de landen kiezen

Erg prettig is de mogelijkheid om, zoals zojuist werd aangestipt, zelf de landen te kiezen waarin u graag uw merk wilt laten registreren. Dit betekent dat u geen onnodige registraties laat doorvoeren en zo een oplossing op maat krijgt. In de toekomst kunt u de Internationale Registratie met nieuwe landen uitbreiden.

#3 De kosten voor het aanvragen van de Internationale Registratie zijn relatief laag

Omdat uw Internationale merkenregistratie wordt geadministreerd vanuit een centraal Internationaal Merkenregister, blijven de administratiekosten voor een Internationale Registratie relatief laag. Onder administratiekosten worden met name de kosten voor het aanvragen van de Internationale merkregistratie bedoeld alsmede de kosten voor vernieuwing en mutaties.

 #4 Internationale merkregistratie krijgt zelfde bescherming als nationale merkregistratie

Misschien wel het grootste voordeel van een Internationale Registratie is dat de aanvraag voor ieder aangewezen land wettelijk dezelfde bescherming krijgt als wanneer het merk via een nationale merkregistratie afzonderlijk in datzelfde land werd aangevraagd.

#5 Internationale merkregistratie: centraal gedeponeerd, maar nationaal beoordeeld

Het in een Internationale Registratie aangewezen land wordt in dat land inhoudelijk beoordeeld volgens de nationale merkenwetgeving. In geval er zich in een van de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de overige landen behouden.

#6 Gemakkelijk ondernemen met uw merk in een nieuw land

Naast de bovenstaande voordelen willen wij nog een voordeel van de Internationale Registratie beneomen. Dat is het op elk gewenst tijdstip mogen uitbreiden van de Internationale Registratie van uw merk. Als heeft gemerkt dat uw merk in nieuwe landen succesvol is, dan kunt u voor die landen een “Territoriale Uitbrieding”  aanvragen en zo nieuwe lande aan uw bestaande Internationale merkregistratie toevoegen. Ook voor die nieuwe landen gelden dezelfde voordelen die wij hierboven noemden. Deze verlaagde drempel biedt u dus kansen en mogelijkheden voor uw merk.

#7 De waarde van uw merk vergroten

Wanneer uw merk in meerdere landen geregistreerd en geëxploiteerd wordt, stijgt de waarde. Indien u ervoor kiest om uw merk te licentiëren of te verkopen aan een derde dan kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden die een Internationale Registratie u kan bieden.

Geldigheidsduur internationale merkregistratie

De Internationale merkregistratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van vernieuwingstaksen onbeperkt voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd. Het grootste nadeel van een Internationale Registratie is dat deze 5 jaar afhankelijk blijft van de basisregistratie.

Dit betekent dat de oorspronkelijke merkregistratie die is gebruikt voor de Internationale Registratie intact moet blijven om ook de Internationale Registratie te behouden. Mocht hier een probleem ontstaan dan is overigens “conversie” van uw Internationale Registratie mogelijk naar nationale merkregistraties en naar EU merkregistratie.

Bescherming

Zowel uw basisregistratie als de Internationale Registratie kunnen we voor u in bewaking nemen. Dit is belangrijk, omdat u zo de bescherming vanuit de registratie behoudt. Wanneer derden namelijk een gelijkend of overeenstemmend merk deponeren wordt deze door veel instanties initieel toegelaten. Zij beschikken zelf niet over de bevoegdheid om deze registraties te weigeren. In plaats daarvan heeft u als merkhouder de verantwoordelijkheid om uw merk te beschermen en te bewaken.

Die bewaking houdt in dat wij u regelmatig berichten als er gelijkende merken worden gedeponeerd. Mocht dat gebeuren, dan moet u daar actie op ondernemen. Doet u dit niet, dan is er een kans dat de aanvraag tot registratie wordt voltooid en uw merk aan onderscheidend vermogen verliest en verwatert. We nemen het initiële deel voor u uit handen middels een zogeheten bewakingsabonnement, waarbij we de nieuwe registraties voor u monitoren en u erop attenderen wanneer er een gelijkende registratie wordt gedeponeerd.

Zo kunt u zich concentreren op uw onderneming en bent u er snel van op de hoogte indien een dergelijke situatie zich voordoet. In zulke gevallen staan we u uiteraard bij tijdens de vervolgstappen.

We helpen u graag met de bescherming van uw merk of merknaam in:

Internationale merkregistratie nodig?

Als internationaal georiënteerd merkenbureau staan we u graag bij wanneer u een Internationale merkregistratie wenst aan te vragen voor uw merk. We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de manier waarop we te werk gaan en uw registratie in orde kunnen maken. Mocht u hier nog vragen over hebben, of benieuwd zijn naar hetgeen we verder nog voor u kunnen betekenen, dan vernemen we dit graag. Neem gerust contact met ons op, dan bekijken we samen uw situatie.

Contact