Slider

Uw merk of handelsnaam wereldwijd beschermd

In vrijwel elk land kunnen wij voor u merkregistraties verzorgen.

Internationale merkenregistratie

Beschikt u over een merkregistratie in de Benelux of in een van de andere landen die zijn aangesloten bij het systeem van de Internationale Registratie, dan kunt u op basis hiervan een Internationale Registratie aanvragen.

Dit is een systeem waar inmiddels meer dan 100 landen aan deelnemen. U kunt zelf de landen kiezen waar u bescherming voor wenst.

U bepaalt zelf welke landen u onder de Internationale Registratie wilt laten vallen. De kosten voor het aanvragen van de Internationale Registratie zijn relatief laag.

De internationale merkregistratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van vernieuwingstaksen onbeperkt voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd.

Het grootste voordeel van een Internationale Registratie is dat de aanvraag voor ieder land afzonderlijk wordt beoordeeld. In geval er zich in een van de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de overige landen behouden. Het grootste nadeel van een Internationale Registratie is dat deze 5 jaar afhankelijk blijft van de basisregistratie.

Contact