4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Artikel 6ter van Het Verdrag van Parijs

Vlaggen zijn eigenlijk verboden als merk.

Vlagmerken

Hoewel vlaggen veel voorkomen op producten, zijn vlaggen eigenlijk officieel verboden om als merk te worden gebruikt en registratie wordt geweigerd.

Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (“VvP”) is gesloten op 20 maart 1883. Het is daarna zes keer herzien. Bij de herziening van 1925 in Den Haag werd artikel 6ter VvP in het leven geroepen. Artikel 6ter VvP werd daarna bij de herziening in Londen in 1934 licht aangepast om vervolgens bij de herziening in 1958 in Lissabon ingrijpend te worden aangepast. De laatste herziening van het volledige verdrag dateert van 14 juli 1967 en vond plaats in Stockholm en is op 19 mei 1970 in werking getreden. Voor Nederland is de Stockholm versie op 10 januari 1975 in werking getreden nadat bij Rijkswet van 26 juni 1974, Stb. 398, de teksten van de laatste twee herzieningen van Lissabon en die van Stockholm zijn goedgekeurd. Begin 2008 zijn 172 landen aangesloten bij het VvP.

Artikel 6ter VvP biedt een bijzondere vorm van bescherming voor officiële tekens die door overheden en internationale intergouvernementele organisaties worden gebruikt in het nationale en internationale belang en welke derhalve niet mogen worden gebruikt noch ingeschreven als (onderdeel van een) merk.

Artikel 6ter VvP was aanvankelijk beperkt tot bescherming van heraldische wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de bij de Unie van Parijs aangesloten landen. Dit is vervat in lid 1 sub a van artikel 6ter VvP. Bij de herziening in 1958 in Lissabon werd dit uitgebreid naar heraldische wapens, vlaggen, andere emblemen, initialen en namen van internationale intergouvernementele organisaties van de bij de Unie van Parijs aangesloten landen. Deze uitbreiding is vervat in lid 1 sub b van artikel 6ter VvP.

Het Verdrag van Parijs verbiedt gebruik en registratie van vlagmerken.

Marten Bouma