Slider

Een model deponeren en beschermen

Stel dat u een nieuw product heeft ontworpen. Dan wilt u niet dat derden uw product kopiëren en zo profiteren van uw inspanningen en investeringen.

Vereist: nieuwheid en eigen karakter

Zonder toestemming van de eigenaar van een modelrecht, mogen derden geen gebruik maken van een model dat hetzelfde uiterlijk heeft of geen andere algemene indruk wekt. Om een geldige registratie te verkrijgen, dient een model “nieuw” te zijn en een “eigen karakter” te hebben. Om aan de nieuwheidseis te voldoen, dient u te deponeren binnen 1 jaar na de bekendmaking van het model. Let er dus op dat u tijdig uw model deponeert. Als uw model al te lang bekend is, dan staat u wellicht met lege handen tegenover een na-aper! Ook buiten de Benelux kunnen modelrechten worden verkregen. In verband met de eis van nieuwheid geldt hierbij dat u snel zult moeten handelen.

Om aan de nieuwheidseis te voldoen, dient u te deponeren binnen 1 jaar na de bekendmaking van het model. Let er dus op dat u tijdig uw model deponeert. Als uw model al te lang bekend is, dan staat u wellicht met lege handen tegenover een na-aper! Ook buiten de Benelux kunnen modelrechten worden verkregen. In verband met de eis van nieuwheid geldt hierbij dat u snel zult moeten handelen. Een model registratie voor de Benelux is 5 jaar geldig en kan daarna nog vier maal met een periode van 5 jaar worden verlengd.

Modelregistratie

<p>Marten Bouma</p>

Merkenbureau Bouma luistert goed naar je en adviseert exact wat je nodig hebt.

Marten Bouma

Voordelen van modelbescherming

• Investeringen zijn beschermd tegen (goedkope) namaak
• Derden (concurrenten) mogen het model niet gebruiken
• Namaak verboden, want er moeten wezenlijke verschillen zijn
• Model is 5 jaar beschermd (kan daarna worden verlengd)

Contact