4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Modelrecht

Stel dat u een nieuw product heeft ontworpen. Dan wilt u niet dat derden uw product kopiëren en zo profiteren van uw inspanningen en investeringen. Daarom kiest u ervoor om uw model te beschermen.

Een model deponeren en beschermen

Wanneer u een nieuw fysiek product heeft ontwikkeld is het belangrijk om dit goed te beschermen. Wanneer u dat niet doet kunnen anderen namelijk profiteren van uw ontwerp of design. Het modelrecht heeft hier betrekking op en biedt u een goede, gemakkelijke mogelijkheid om uw ontwerp of design te beschermen. We vertellen u dan ook graag meer over het modelrecht, dus lees vooral verder. Wilt u direct kiezen voor een modelregistratie of wilt u iemand spreken? Neem dan contact met ons op.

Wat is het modelrecht precies? 

Het modelrecht is ingevoerd om bescherming te bieden aan het uiterlijk van nieuwe gebruiksvoorwerpen. Dat uiterlijk wordt ook wel het design genoemd. Vanuit het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom is dit wettelijk vastgelegd. Veel andere landen kennen een vergelijkbare wetgeving, waardoor ook internationale bescherming mogelijk is.  

De voordelen van modelbescherming 

Sommige bedrijven en ondernemers besteden tijdens het ontwerpen van nieuwe producten weinig of geen aandacht aan de juridische bescherming daarvan. Wanneer het ontwerp dan wordt gekopieerd is het auteursrecht de enige juridische houvast om hier iets tegen te doen. Helaas is de bewijslast voor auteursrechtelijke geschillen vaak lastig aan te leveren. Met een tijdige modelregistratie bespaart u zich deze lastige situatie en is de bescherming van uw design netjes ingeregeld. Daarnaast geniet u ook van allerlei andere voordelen, die we hieronder voor u op een rijtje hebben gezet.  

Een model registreren 

Zonder toestemming van de eigenaar van een modelrecht, mogen derden geen gebruik maken van een model dat hetzelfde uiterlijk heeft of geen andere algemene indruk wekt. We vertellen u graag hoe de registratieprocedure in elkaar steekt.

Om een geldige registratie te verkrijgen, dient een model in ieder geval “nieuw” te zijn en een “eigen karakter” te hebben. Om aan die zogeheten nieuwheidseis te voldoen, dient u te deponeren binnen 1 jaar na de bekendmaking van het model. Let er dus op dat u tijdig uw model deponeert. Als uw model al te lang bekend is, dan staat u wellicht met lege handen tegenover een na-aper. Ook buiten de Benelux kunnen modelrechten worden verkregen. In verband met de eis van nieuwheid geldt hierbij dus dat u snel zult moeten handelen. De eis met betrekking tot het eigen karakter betekent voornamelijk dat het model uniek moet zijn.  

U kunt zowel tweedimensionale ontwerpen, zoals bijvoorbeeld een print, als driedimensionale ontwerpen, zoals een nieuw stuk gereedschap, registreren. Dit betekent dat er veel verschillende mogelijkheden zijn om uw ontwerp in een modelregistratie vast te leggen. Zo zijn er zelfs specifieke vormen frietjes die vastgelegd zijn in een modelregistratie.

De procedure 

U zou eventueel zelf kunnen verkiezen om uw model te registreren. Echter is het altijd aanraden om dit middels een zogeheten modellengemachtigde te doen. Dit is een specialist met betrekking tot registraties die in staat is om goed onderzoek te doen binnen de reeds bestaande registraties. Zo wordt de kans verhoogd dat uw registratie in één keer volledig wordt afgerond. U kunt op ons als modellengemachtigde rekenen wanneer het om dergelijke registraties gaat.  

Bescherming vanuit het modelrecht 

Er zijn door de jaren heen veel verschillende procedures geweest waarbij twee concurrenten een geschil hadden over hun gelijkende producten. In de meeste gevallen trekt dan de partij met de modelregistratie aan het langste eind. Dat komt mede doordat de rechter er vanuit gaat dat de geregistreerde modelhouder ook daadwerkelijk de rechthebbende is. Bovendien gaan rechters er in eerste instantie vanuit dat het geregistreerde modelrecht daadwerkelijk geldig is. Dit betekent dat degene die inbreuk maakt of gemaakt zou hebben zelf aan moet tonen dat het model niet geldig is. Lukt dit niet, dan krijgt modelhouder vaak gelijk.

Uw modelregistratie laten verzorgen 

Wij verzorgen graag uw modelregistratie voor u, zodat u kunt genieten van de vele voordelen en vooral veiligheid die dit biedt. U kunt bescherming vanuit modelrecht verkrijgen voor:

Indien we u op die manier van dienst kunnen zijn, of wanneer u nog vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Modelregistratie

<p>Marten Bouma</p>

Merkenbureau Bouma luistert goed naar je en adviseert exact wat je nodig hebt.

Marten Bouma

Voordelen van modelbescherming

• Investeringen zijn beschermd tegen (goedkope) namaak
• Derden (concurrenten) mogen het model niet gebruiken
• Namaak verboden, want er moeten wezenlijke verschillen zijn
• Model is 5 jaar beschermd (kan daarna worden verlengd)

Contact