4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Merkregistratie Benelux

Een merkregistratie in de Benelux is een uitstekende basis voor de bescherming van uw merken.

Benelux merkenregistratie

Een merkregistratie verschaft de merkhouder niet alleen de zekerheid om zijn merk te kunnen blijven gebruiken (tenzij in conflict met een ouder recht), maar ook de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen inbreuk op diens merkrechten. Op grond van een merkregistratie kan niet alleen worden opgetreden tegen identieke en overeenstemmende merken maar, onder bepaalde voorwaarden, ook tegen handelsnamen en domeinnamen. Een zeer brede bescherming derhalve. We vertellen u hier graag meer over.

Uw registratie bij een Benelux georiënteerd merkenbureau

De procedure betreffende een merkenregistratie in de Benelux begint met het indienen van de aanvraag van een merk door een merkenbureau. Het recht op een merk ontstaat op de datum van de aanvraag van het merk. Vanaf die datum is het merk juridisch beschermd. Er kunnen echter pas rechten ontleend worden aan het merk vanaf het moment dat het merk is ingeschreven. Het merk wordt ingeschreven voor de producten en/of diensten waarvoor men het merk gebruikt of wil gaan gebruiken. De producten en/of diensten worden volgens vaste regels ingedeeld in bepaalde klassen. In overleg met u maken wij, als Benelux Merkenbureau, een omschrijving die is toegespitst op uw activiteiten.

Waar registreren wij nog meer?

We helpen u graag met de bescherming en het onderzoek van uw merk of merknaam in:

De toetsing van uw registratie

De aanvraag tot registratie van het merk wordt door het Benelux Merkenregister getoetst op formele en juridische vereisten. Van belang is dat het merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. De officiële instantie heeft namelijk de bevoegdheid om de aanvraag van uw merk te weigeren. Dit gebeurt indien het merk niet voldoet aan de eisen die de wet aan een merk stelt. Met name beschrijvende merken zoals bijvoorbeeld: netwerk computing, de geboortewinkel, mega carwash, super lijm of bio-claire worden geweigerd.

Indien wij van mening zijn dat de kans op een weigering met betrekking tot uw merk aanwezig is, zullen wij u hierop attent maken. In het geval van een voorlopige weigering kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Daarna is hoger beroep mogelijk bij het Benelux Gerechtshof in Luxemburg.

Goedkeuring en publicatie

Wanneer de aanvraag van uw merk inhoudelijk is goedgekeurd, wordt het merk gepubliceerd. Op dat moment is het mogelijk voor merkhouders met oudere rechten binnen de daarvoor gestelde termijn bezwaar te maken tegen de aanvraag door middel van het indienen van een oppositie. Wanneer er geen oppositie wordt ingediend tegen de aanvraag, zal uw merk officieel worden ingeschreven.

Na inschrijving heeft de merkenregistratie een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van zogeheten vernieuwingstaksen telkens onbeperkt worden verlengd met periodes van 10 jaar.

Bewaking van uw Benelux merkregistratie

Bewaking van uw merk is van groot belang voor de merkenrechtelijke bescherming. Dat komt omdat de merkenautoriteit zelf in de meeste gevallen niet waakt voor latere depots van merken die wellicht conflicteren met die van u. Nieuwe aanvragen worden door ons kantoor automatisch in bewaking genomen. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe overeenstemmende merken die worden gedeponeerd, zonder dat u hier zelf alert op hoeft te blijven.

De eerste 12 maanden zijn hier geen kosten aan verbonden. Na deze periode worden jaarlijkse abonnementskosten in rekening gebracht indien u de bewaking wenst voort te zetten.

Hoe werkt de bewaking van uw Benelux registratie?

We leggen u graag uit wat we doen om uw merkregistratie in de Benelux te bewaken. De bewaking die wij voor u uitvoeren, houdt in dat we monitoren of er door derden identieke of gelijkende merken worden gedeponeerd. Wanneer dat het geval blijkt te zijn ondersteunen we u vervolgens bij de acties die daartegen ondernomen kunnen worden.

De twee belangrijkste fases bij een merkenconflict tijdens een Benelux registratieprocedure zijn als volgt:

  1. Contact opnemen met de merkaanvrager

Wanneer een bezwaarlijke merknaam vroegtijdig wordt herkend, zit de registrerende partij vaak nog in een voorbereidende fase. Door spoedig contact met hen op te nemen, is de kans groter dat zij bereid zijn om de registratie in te trekken en een ander merk te kiezen. De schade blijft dan zeer beperkt. Dit is tevens vaak een minder dure optie, ondanks dat er soms een schikking aan te pas komt, die in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

  1. Een oppositieprocedure starten

Bij een oppositieprocedure maakt u officieel bezwaar tegen de inschrijving van een jonger merk. U dient de oppositieprocedure in de Benelux al binnen twee maanden te starten. Deze procedure kan soms wel een jaar lang duren. Daarom wordt er in eerste instantie altijd voor gekozen om onderling met de registrerende partij tot overeenstemming te komen. Wanneer dat niet mogelijk is blijft vervolgens de oppositieprocedure over.

Merkregistratie in de Benelux nodig?

We verzorgen graag samen met u de merkregistratie van uw merk, alsmede de bewaking daarvan in de toekomst binnen de Benelux. Zo kunt u zich bezighouden met het exploiteren van uw merk. Uw merkregistratie voor de Benelux is ondertussen in goede handen. Bij eventuele conflicten tijdens de registratieprocedure of bewaking van uw merk nemen wij contact met u op en adviseren we u over de te nemen stappen. Wilt u ook uw merk laten beschermen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder. U kunt ook direct uw merknaam checken bij ons!

Contact