Slider

Benelux

De Benelux merkregistratie is een uitstekende basis voor de bescherming van uw merken.

Benelux merkregistratie

Een merkregistratie verschaft de merkhouder niet alleen de zekerheid zijn merk te kunnen blijven gebruiken (tenzij in conflict met een ouder recht), maar ook de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen inbreuk op diens merkrechten. Op grond van een merkregistratie kan niet alleen worden opgetreden tegen identieke en overeenstemmende merken maar ook onder bepaalde voorwaarden tegen handelsnamen en domeinnamen. Een zeer brede bescherming derhalve.

De procedure betreffende een merkenregistratie in de Benelux begint met het indienen van de aanvraag van een merk. Het recht op een merk ontstaat op de datum van de aanvraag van het merk. Vanaf die datum is het merk juridisch beschermd. Er kunnen echter pas rechten ontleend worden aan het merk vanaf het moment dat het merk is ingeschreven. Het merk wordt ingeschreven voor de producten en/of diensten waarvoor men het merk gebruikt of wil gaan gebruiken. De producten en/of diensten worden volgens vaste regels ingedeeld in bepaalde klassen. In overleg met u maken wij een omschrijving toegespitst op uw activiteiten.

Het merk wordt door het Benelux Merkenregister inhoudelijk getoetst. Van belang is dat het merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. De officiële instantie heeft namelijk de bevoegdheid de aanvraag van uw merk te weigeren, dit gebeurt indien het merk niet voldoet aan de eisen die de wet aan een merk stelt. Geweigerd worden met name beschrijvende merken zoals bijv. NETWERK COMPUTING, DE GEBOORTEWINKEL, MEGA CARWASH, SUPER LIJM of BIO-CLAIRE.

Indien wij van mening zijn dat de kans op een weigering op uw merk aanwezig is zullen wij u hierop attent maken. In het geval van een voorlopige weigering kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Daarna is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof in Den Haag.

Wanneer de aanvraag van uw merk inhoudelijk is goedgekeurd wordt het merk gepubliceerd. Op dat moment is het mogelijk voor houders met oudere rechten binnen de daarvoor gestelde termijn bezwaar te maken tegen de aanvraag door middel van het indienen van een oppositie.

Wanneer er geen oppositie wordt ingediend tegen de aanvraag zal uw merk officieel worden ingeschreven.

Na inschrijving heeft de merkenregistratie een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van vernieuwingstaksen onbeperkt met periodes van 10 jaar worden verlengd.

Bewaking van uw merk is van groot belang voor de merkenrechtelijke bescherming.
Nieuwe aanvragen worden door ons kantoor automatisch in bewaking genomen, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe overeenstemmende merken die worden gedeponeerd. De eerste 12 maanden zijn hier geen kosten aan verbonden. Hierna worden jaarlijkse abonnementskosten in rekening gebracht.

Wilt u meer weten?

Janneke Hogenbosch-de Grood

026-8200082

Contact