4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Europese Unie merkregistratie

Merk registreren Europa: Een merkregistratie in de Europese Unie  is een uitstekende basis voor de bescherming van uw merken binnen de EU.

Merk registreren Europa

Een Europese merkregistratie biedt bescherming voor een groot deel van de EU. In Europese landen die geen lid zijn van de Europese Unie kunt u een registratie aanvragen via de Internationale Registratie en via Nationale merkregistratie. Als Europees georiënteerd merkenbureau kunnen wij deze registratie voor u aanvragen.

Gratis Europese merknaam check

Merknaam checken doe je zo
Vul hier de merknaam in die je wilt laten checken

Merk registreren in Europa: De voordelen

Een voordeel van een Europese merkregistratie is dat het een relatief goedkope manier is om bescherming te verkrijgen voor de gehele Europese Unie, mits zich tijdens de inschrijvingsprocedure geen grote bezwaren voordoen. Verhoudingsgewijs bent u dan een stuk goedkoper uit omdat uw merk in één keer geregistreerd wordt voor de gehele Europese Unie. Dat is erg prettig wanneer u met uw merk in Europa actief bent. Vervolgens is het voordeel van een registratie an sich uiteraard dat uw merk beschermd is en bewaakt kan worden.

Waar registreren wij nog meer?

We helpen u graag met de bescherming en het onderzoek van uw merk of merknaam in:

Europa merkregistratie: De procedure

Het traject voor een Europese merkregistratie duurt beduidend langer dan bijvoorbeeld het traject bij een registratie in de Benelux. Verhoudingsgewijs duurt het traject echter korter, omdat uw merk geregistreerd wordt in maar liefst 28 landen. Dit zijn alle lidstaten van de EU. Een groot verschil vergeleken met de 3 landen die onder de Benelux vallen uiteraard. Voor de Europese landen die geen lid zijn van de EU moet de registratie individueel aangevraagd worden. De stappen die worden ondernomen om uw merk in de EU te registreren zijn onderstaand weergegeven.

  1. Onderzoek naar identieke merken en/of gelijkende merken

We bekijken desgewenst voor u of er identieke merken zijn geregistreerd. Dit kan verstandig zijn om de kans van slagen van de registratie te verhogen. Wanneer er reeds een identiek merk geregistreerd staat is de kans van slagen bij de registratie van uw merk namelijk aanzienlijk lager. Voor meer inzicht in de conflictrisico’s kunt u – eventueel na het identieke merkonderzoek – ook een gelijkenis merkonderzoek laten verrichten waarbij niet alleen identieke maar ook gelijkende merken worden onderzocht.

  1. Bepalen van de classificatie

Hierbij geven we samen met u aan voor welke diensten en producten het merk gebruikt zal worden. Die producten en diensten zijn opgedeeld in categorieën c.q. klassen. De reikwijdte van de bescherming hangt hiervan af, waardoor het belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt gedaan. U kunt hierbij vertrouwen op onze ervaring en expertise.

  1. Het indienen van het merk

Het merk wordt ingediend bij de merkeninstantie. Dit nemen wij voor u uit handen. De documenten worden in goede orde opgesteld en verstuurd.

  1. Beoordeling door de merkeninstantie

De merkeninstantie bekijkt de ingediende aanvraag. Deze wordt eerst beoordeeld en getoetst op formele vereisten en juridische geldigheid en vervolgens gepubliceerd in het EU merkenregister.

  1. De bezwaartermijn

Uw aanvraag tot merkregistratie wordt door de publicatie openbaar en de bezwaartermijn gaat in. Merkhouders met oudere merkrechten kunnen gedurende deze periode een eventueel bezwaar (oppositie) indienen tegen uw aanvraag tot merkregistratie. Dit gebeurt voornamelijk wanneer uw merk identiek is aan, of grote gelijkenissen vertoont met, hun oudere merkregistratie.

  1. Registratie

Wanneer de bezwaartermijn verstreken is, wordt de registratie definitief. Deze is vervolgens maar liefst 10 jaar geldig.

Langdurige Europese bescherming

Na inschrijving heeft de Europese merkenregistratie een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van aanvraag. Deze periode kan vervolgens tegen betaling van vernieuwingstaksen onbeperkt met perioden van 10 jaar worden verlengd. Dit betekent dat uw merk na registratie zo lang als u wenst ook van u zal blijven.

Bewakingsdienst

Wanneer uw merk door ons wordt ingediend en geregistreerd zullen wij deze vervolgens voor u desgewenst kunnen blijven bewaken. Het is namelijk zo dat een merkhouder zelf de merkbewaking uit moet voeren. De merkeninstantie doet dit niet. Wanneer er dus een identiek of gelijkend merk wordt ingediend, is het belangrijk om hier zelf tijdig op te reageren. Wij nemen deze bewakingstaak uit uw handen, zodat u zich kunt focussen op het exploiteren van uw merk. Mocht er een identiek of gelijkend merk worden ingediend, dan brengt de bewakingsdienst u op de hoogte en bespreekt u met ons de te ondernemen stappen.

Conversie

Een van de belangrijkste nadelen van het aanvragen van een EU merkregistratie is dat de aanvraag volledig vervalt indien zich in één of meerdere landen een onoverkomelijk probleem voordoet. Denk dan bijvoorbeeld aan een reeds bestaande registratie in één van de lidstaten, waardoor uw merk in dat land niet meer geregistreerd kan worden.

In het geval uw Europese aanvraag zich om die reden wordt afgewezen, dan kan de Europese aanvraag voor de overige landen van de Europese Unie worden omgezet. Dit wordt conversie genoemd. Door de conversie wordt de depotdatum van de Europese aanvraag behouden. Echter dient u per land feitelijk een “nieuw” depot te verrichten met behoud van deze depotdatum, met alle kosten van dien. Het is dan een strategische keuze. U kunt kiezen voor conversie en tegen de hogere kosten uw beoogde merk registreren in de individuele landen. De andere optie is om een aangepast of ander merk te kiezen, om dan vervolgens opnieuw een EU merkregistratie aan te vragen.

Europese merk registratie nodig?

Zou u ook uw merk willen indienen voor een EU merkregistratie? We helpen u hier, als Europees georiënteerd merkenbureau, vakkundig bij. Mocht u dit willen, of nog vragen hebben over bijvoorbeeld het vooronderzoek of de procedure, dan bespreken wij dat graag met u. Neem contact met ons op, dan gaan we samen aan de slag om uw merken te beschermen. U kunt ook direct uw merknaam checken bij ons als Benelux merkenbureau!

Contact