4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Nationale merkenregistratie

Een nationale merkregistratie in een specifiek land, vormt een gedegen basis voor de bescherming van uw merken in dat land.

Merk Nationaal registreren

Wanneer u een merk exploiteert in een nieuw land, is het belangrijk om de bescherming van uw merk goed te regelen. Zo voorkomt u dat anderen meeliften op uw succes, inbreuk doen op uw merk of de waarde van uw merk aantasten. Voor bepaalde landen is een nationale merkregistratie dan de meest geschikte optie. Met een nationale merkregistratie bedoelen wij een registratie die in één land geldig is.

Gratis Nationale merknaam check

Merknaam checken doe je zo
Vul hier de merknaam in die je wilt laten checken

 

Merk registreren >

 

U kunt altijd kiezen voor zo’n nationale registratie omdat u niet verplicht bent om gebruik te maken van het systeem van de Internationale Registratie en ook niet hoeft te kiezen voor een EU merkregistratie. Laat dit regelen door uw Nationaal georiënteerd merkenbureau Bouma. 

Uw merk wordt dan in het specifieke land naar keuze beschermd middels een nationale merkenregistratie. Wilt u direct kiezen voor een merkregistratie of wilt u iemand spreken? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer over een EU registratie.

Wat is een Nationale merkregistratie

Bouma kan u altijd van dienst zijn met betrekking tot uw merkenregistraties. Zodoende ook als nationaal merkenbureau. In elk gewenst land, kunt u een nationale merkregistratie aanvragen. Dit is vooral van toepassing voor landen die  niet vallen onder:

Daarvoor kan dan enkel een nationale registratie aanvraag worden ingediend. Denk hierbij aan landen zoals:

  • Canada
  • Brazilië
  • Indonesië
  • Etc.

We kunnen u van meer informatie voorzien met betrekking tot de landen die buiten de voorgenoemde registraties, en dus onder de nationale merkenregistratie, vallen. Op die manier bent u vooraf op de hoogte van de te nemen stappen om in dat land, of die landen, uw merk te registreren en beschermen.

De redenen om te kiezen voor bescherming

Eén van de belangrijkste redenen om uw merk de registreren met bijvoorbeeld een nationale merkenregistratie, is omdat u dan het alleenrecht tot dat merk verkrijgt. Een monopolie positie met betrekking tot het woord en/of beeld dat u als merk registreert dus. Een registratie met betrekking tot uw merk is de enige manier om rechten te verkrijgen voor dat merk.

Het is zelfs geen officieel merk totdat het geregistreerd staat. Wanneer dit wel het geval is levert u dat verschillende beschermingen op. Om u daar een goed beeld van te geven staan enkele van deze beschermingen hieronder beschreven.

  • Merken met woorden die hetzelfde klinken 

U kunt optreden tegen anderen die het woord of de woorden van uw merk gebruiken voor hun merk. Niet alleen exacte kopieën maar ook woorden met een grote gelijkenis vallen hieronder. 

  • Gelijkende logo’s  

Wat voor de woorden van uw nationale merkregistratie geldt, geldt ook voor het beeld of logo dat u hieraan koppelt.  

  • Gelijkende combinaties van woorden en logo’s 

Een nationale merkenregistratie kan tevens bestaan uit zowel tekst als beeld. Opnieuw bent u met deze registratie tegen afbreuk op beide vlakken beschermd.  

  • Verwarring 

Omdat uw merk geregistreerd staat is het makkelijker om gelijkende merken tegen te gaan en zo verwarring te voorkomen. Uw merk staat voor uw onderneming en daar kan geen verwarring over ontstaan.  

  • Afbreuk 

Wanneer anderen met hetzelfde of een gelijkend merk ondernemen kan dit schadelijk zijn voor uw eigen merk. Vanuit de nationale merkregistratie wordt het mogelijk om ook dit tegen te gaan.

De registratieprocedure 

Wet- en regelgeving alsook de geldigheidsduur van een merkregistratie zijn per land verschillend. Hier kunnen we u uitgebreid over adviseren. Verder is de procedure bij een nationale merkregistratie in verschillende landen wel vergelijkbaar. Het begint met een onderzoek, waarbij we goed voor u kijken of er reeds bestaande registraties zijn die met uw merk overeenkomen.

Daarna dienen we de registratie in bij het merkenregister. Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt door andere merkhouders wordt uw registratie dan uiteindelijk afgerond.   

Bescherming en bewaking 

Nadat de nationale merkenregistratie is voltooid blijft deze registratie 10 jaar lang geldig. Zo kunt u dus langdurig gebruikmaken van de beschermingsmogelijkheden die de registratie biedt. Wanneer deze periode verstrijkt kan deze worden verlengd met opnieuw 10 jaar. Gedurende deze periode is het belangrijk dat het merk wordt bewaakt.

Het register waarin uw nationale merkregistratie staat doet dit namelijk niet, waardoor de merkhouder verantwoordelijk is voor de bewaking. Dit betekent dat wanneer er een ander gelijkend merk wordt gedeponeerd, de merkhouder hier zelf actie op dient te ondernemen. Bij nationaal georiënteerd merkenbureau Bouma bieden wij u hier een handige abonnementsvorm voor aan.

Wij nemen de bewaking dan voor u uit handen en houden u op de hoogte wanneer er bijvoorbeeld een gelijkend merk wordt gedeponeerd. Vervolgens staan we u uiteraard bij in alle stappen die daarna ondernomen moeten worden. 

Merk nationaal laten registreren?

Neem gerust contact met ons op via contact@bouma.nl, dan gaan we met plezier voor u aan de slag! U kunt ook direct uw merknaam checken bij ons!

Contact