4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Wat is een model?

Volgens de Benelux wetgeving is een model het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel of…lees verder.

Volgens de Benelux wetgeving is een model het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Een wettelijk vereiste is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Enerzijds betekent nieuw dat het model zelf nog niet openbaar is gemaakt. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, dan wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een zeer belangrijke vereiste. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.