4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Voor welke landen kan ik mijn merk registreren? 

Dit kan voor ieder nationaal land, echter de wijze waarop de aanvraag moet worden ingediend kan verschillen. Er bestaan drie mogelijkheden om een merk in het buitenland te registreren. Lees hieronder verder.

Dit kan voor ieder nationaal land, echter de wijze waarop de aanvraag moet worden ingediend kan verschillen. Er bestaan drie mogelijkheden om een merk in het buitenland te registreren.  

1) Internationaal

Door middel van een Internationale registratie is het mogelijk een merk in meerdere landen tegelijk te deponeren. Alvorens een verzoek tot Internationale registratie kan worden ingediend, dient men voor hetzelfde reeds een aanvraag c.q. registratie in het land van oorsprong, d.w.z. de lidstaat waar men gevestigd is, te bezitten.  

2) Europees

Door middel van een Europese registratie verkrijgt men, middels een aanvraag., bescherming voor alle landen van de Europese Unie. De beschermingsomvang van een Europese registratie komt sterk overeen met de beschermingsomvang die in de diverse afzonderlijk landen geldt. Echter, pas op het moment dat de registratie van het merk gepubliceerd is, kan men rechten ontlenen aan de registratie. 

3) Buiten de EU

Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Canada, zijn (nog) niet aangesloten bij het Internationale Registratiesysteem en behoren evenmin tot de Europese Unie. In deze landen kunt u alleen bescherming voor het merk verkrijgen, door de indiening van een nationale aanvraag. 

Contact