4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

IP Audit

Inzicht in de juridische positie van uw merken.

IP Audit

Bij een IP audit verkrijgt u van ons alle actuele informatie omtrent het eigendom van de merkregistraties. Een IP audit kan bovendien van belang zijn bij een eventuele overname van een onderneming of een fusie. Er zal dan een actueel overzicht moeten worden overlegd van de huidige merkenportefeuille.