Slider

IP Audit

Inzicht in de juridische positie van uw merken.

IP Audit

Het is mogelijk dat Merkenbureau Bouma een IP audit voor uw onderneming verricht. In dat geval zullen wij een advies uitbrengen met betrekking tot de merken welke er door uw onderneming worden gebruikt en op welke wijze deze merken het beste geregistreerd kunnen worden om een optimale bescherming te verkrijgen Als er reeds merkregistraties bestaan, zullen wij bekijken of de huidige merkregistraties toereikend zijn. Tevens zullen wij u informeren over de kosten welke eventueel aanvullende merkregistraties met zich mee zullen brengen.

Bij een IP audit verkrijgt u van ons alle actuele informatie omtrent het eigendom van de merkregistraties. Een IP audit kan bovendien van belang zijn bij een eventuele overname van een onderneming of een fusie. Er zal dan een actueel overzicht moeten worden overlegd van de huidige merkenportefeuille.