U wil toch niet dat uw merk ook door anderen gebruikt wordt?

Een merkregistratie verschaft de merkhouder niet alleen de zekerheid zijn merk te kunnen blijven gebruiken (tenzij in conflict met een ouder recht), maar ook de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen inbreuk op diens merkrechten. Op grond van een merkregistratie kan niet alleen worden opgetreden tegen identieke en overeenstemmende merken maar ook onder bepaalde voorwaarden tegen handelsnamen en domeinnamen. Met recht een zeer brede bescherming.

Merkonderzoek

Bij nieuwe merken is er altijd een risico dat u in conflict raakt met oudere merken van derden. Er zijn wereldwijd al miljoenen merken geregistreerd! Gelukkig kan vooronderzoek worden verricht om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen.

Internetzoekmachines kunnen u tegenwoordig veel vertellen over het gebruik van een merknaam die u als nieuw in te voeren merk in gedachten heeft. U doet er echter goed aan om ook vooronderzoeken te laten doen in de Merkenregisters van de landen waar u het nieuwe merk in gebruik wenst te nemen. Niet alleen identieke merken kunnen een conflict veroorzaken, ook gelijkende merken! Daarom zijn gelijkenis merkonderzoeken van onschatbare waarde als u het conflictrisico in kaart wilt brengen voor u een nieuw merk introduceert.

Merkregistratie

Cindy Vermeulen-Ferwerda
Merkenbureau Bouma luistert goed naar je en adviseert exact wat je nodig hebt.

Cindy Vermeulen-Ferwerda

Bewaking van uw merk

Het is mogelijk dat derden overeenstemmende merken deponeren, die overeenstemmen met het door u geregistreerde merk. De meeste officiële instanties laten dergelijke merken toe in het register, aangezien de instantie geen bevoegdheid heeft dergelijke overeenstemmende merken te weigeren. De instanties leggen de verantwoording hiervoor bij de merkhouder zelf. Door middel van een bewakingsabonnement wordt u op de nieuwe depots van merken van derden geattendeerd welke overeenstemming vertonen met uw merk.

Contact