4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

LAMZAC niet technisch bepaald

Technische aspecten zijn niet te beschermen met een modelrecht.

LAMZAC is geldig model

Altijd gevaarlijk bij het registreren van een model: als het uiterlijk van het model technisch is bepaald of uitsluitend technische voordelen biedt, dan is geen bescherming mogelijk als model. In dat geval is het Octrooirecht van toepassing. Om die reden worden modelregistraties regelmatig op de proef gesteld.

Door Fatboy the Original is registratie aangevraagd voor een EU model. De LAMZAC is een middels ‘luchtscheppen’ te vullen ligzak. De LayBag van Hirmas Trade in Duitsland lijkt erg veel op de LAMZAC. Hirmas trade wordt gesommeerd door Fatboy en Hirmas besluit een nietigheidsactie te beginnen bij het EU Modellenregister maar die wijst de vordering af. Het EU Modellenregister beslist dat het uiterlijk van de Lamzac niet technisch is bepaald. Oudere voorbeelden van mogelijk vergelijkbare producten zoals de Cozy Canoe en de Sensory Pea Pod doen geen afbreuk aan de nieuwheid noch het eigen karakter van het model LAMZAC van Fatboy.

Model LAMZAC is geldig volgens EU Modellenregister

Fatboy the Original

Wilt u meer weten?

Cindy Vermeulen-Ferwerda

010-8 209 809