4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Maakt “bouwen.app” inbreuk op de rechten op “de Bouwapp”?

Publication

De Bouwapp tegen bouwen.app inbreuk?

Helaas bleek de registratie als merk van “de BouwApp” geen juridische basis op te leveren om het gebruik van bouwen.app tegen te houden. Zo oordeelde de rechter op 12 juni 2020 in een Kort Geding.

Ondanks dat eiseres merkregistratie had verkregen, staat zij met lege handen. Dat vinden wij bijzonder zuur. Daarom adviseren wij onze klanten om beschrijvende merken niet te registreren omdat die geweigerd mogen worden door het Merkenregister. Elke registratie aanvrage wordt getoetst op onderscheidend vermogen. Het toevoegen van een beeldmerk hielp in het verleden vaak om toch een merkregistratie te verkrijgen. Deze casus laat zien dat hoewel in 2013 “de BouwApp” werd geregistreerd in combinatie met een beeldmerk, dit geen duurzame oplossing oplevert. De president van de rechtbank Midden-Nederland wijst immers alle vorderingen af, hoewel er op het eerste gezicht genoeg overeenstemming te zien is.

De rechter zegt het niet met zoveel woorden, maar het draait in deze zaak naar onze mening over het gebrek aan onderscheidend vermogen. Wij vermoeden ook dat tegenwoordig een aanvraag tot merkregistratie van “de BouwApp” zelfs met een logo waarschijnlijk wordt geweigerd. De afbeelding van de “bouwhelm” is in deze context beschrijvend en vanwege de beschrijvende tekst “de BouwApp” ontstaat er in totaal te weinig onderscheidend vermogen om tot registratie te komen.

Als een merk wordt geweigerd, dan mag hiertegen uiteraard bezwaar worden gemaakt en kan men in hoger beroep gaan. Ook in deze rechtszaak kan “de BouwApp” nog in hoger beroep gaan. Wellicht kan de merkregistratie in hoger beroep met een beroep op “inburgering als merk” worden ondersteund om zo toch voldoende tegenargumenten op te werpen die leiden tot een ander oordeel van de rechter.

Contact