4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Gemeenten: registreren noodzakelijk als wapen, maar wapen niet noodzakelijk registreren!

Gemeente Weert wint rechtszaak over logo politieke partij.

Publication

Gemeenten: registreer uw merk!

Gemeenten in Nederland hebben een wapen dat doorgaans bij Koninklijk Besluit aan hen is toegekend. Daarnaast gebruiken veel gemeenten daarnaast ook een beeldmerk voor hun activiteiten en projecten. Het komt voor dat ofwel het wapen ofwel het beeldmerk van een gemeente wordt nagebootst door partijen die niet deel van de gemeente zijn.

Op 5 september 2018 deed de rechtbank Limburg uitspraak in een kwestie tussen de gemeente Weert en Partij voor Weert. Partij voor Weert gebruikte in eerste instantie het wapen van de gemeente Weert maar dat werd aangepast op verzoek van de gemeente Weert. Het aangepaste logo dat Partij van Weert vervolgens in gebruik nam, leek volgens de gemeente Weert te veel op het wapen. De rechter gaf gemeente Weert gelijk. Er zijn teveel gelijkenissen en er is verwarringsgevaar omdat beide partijen actief zijn op politiek en bestuurlijk vlak.

In dit geval had de gemeente het wapen als beeldmerk gedeponeerd, maar de grondslag voor het oordeel van de rechtbank is daar niet op gebaseerd. Het wapen van de gemeente Weert is bij Koninklijk Besluit toegekend en het gebruiken van een daarop gelijkend beeldmerk is onrechtmatig. Het was daarom niet noodzakelijk om het wapen als merk te deponeren.

Ons advies aan gemeenten is dan ook niet het wapen zelf te deponeren, al is dat wel mogelijk en toegestaan. Het is beter om alleen merkregistratie aan te vragen voor beeldmerken en merknamen die naast het wapen worden gebruikt. Er is altijd een risico dat derden iets teveel inspiratie putten uit beeldmerken en andere merknamen van een gemeente. In die gevallen is een merkregistratie het meest efficiënte wapen om ongewenste verwarring en associaties te bestrijden.

Contact