4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Keurmerk voor merkenrecht adviseurs

Het voordeel van het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde is de zekerheid dat u professioneel wordt geadviseerd.

 

Publication

Keurmerk

Het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde mag alleen door adviseurs gebruikt worden als zij met succes een tweejarige specialistische opleiding hebben afgerond met een schriftelijk en een mondeling examen. De beroepsvereniging voor Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM) heeft hiervoor een speciale stichting in het leven doen roepen, de Beneluxstichting Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden (BBMM).

Het keurmerk mag niet worden gebruikt voor een kantoor als geheel. Wees alert, u kunt zelf zien dat niet alle kantoren de voorschriften respecteren uit de Regeling Vakbekwaamheid BMM-Erkend Gemachtigde.

Alle adviseurs bij ons kantoor hebben deze opleiding met succes gevolgd, zijn daar mee bezig of dragen bij aan de opleiding c.q. de examens. Pas als het examen met succes is behaald, vermelden wij het keurmerk. Wij vinden permanente educatie van groot belang omdat er vakinhoudelijk veel verandert en de praktijk van merkregistratie steeds ingewikkelder wordt. Om die reden zijn wij al vele jaren actief binnen commissies van onze beroepsvereniging, de BMM, die een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis en verspreiden van vakinhoudelijke informatie. Dit doen wij met name via Examencommissie voor de BBMM opleiding en het blad van de beroepsvereniging: het onvolprezen BMM Bulletin.

Contact