Slider

Brexit 31 januari 2020

Merkregistraties veiligstellen in het Verenigd Koninkrijk

Brexit

Zoals iedereen weet, is het bijna zover, de Brexit zal op 31 januari 2020 een feit zijn,  althans…

Hieronder geven wij de relevantie informatie weer van de eventuele gevolgen die de Brexit heeft voor een Europese Unie registratie en een Europese Unie aanvraag.

Wanneer er na de Brexit een Europese Unie aanvraag wordt ingediend, zullen deze Europese Unie aanvragen geen bescherming meer genieten in het Verenigd Koninkrijk. Mocht het Verenigd Koninkrijk voor u van belang zijn, dan zal er een nationale aanvraag verricht moeten worden of u kunt het Verenigd Koninkrijk als afzonderlijk land aanwijzen in de Internationale Registratie. Voor meer informatie hierover, kunt u contact met ons opnemen.

Europese Unie registratie

Wanneer u beschikt over een Europese Unie registratie zal uw merk op de dag van de Brexit automatisch omgezet worden door het Engelse Patent & Trademark Office naar een nationale inschrijving voor het Verenigd Koninkrijk. Alle gegevens van deze nationale inschrijving zullen gelijk zijn aan de gegevens van de oorspronkelijke Europese Unie registratie.

Europese Unie aanvraag

Wanneer u beschikt over een Europese Unie aanvraag, dan kunt u binnen een periode van 9 maanden nadat de Brexit, dus na 31 januari 2020, een vergelijkbaar nationaal merk aanvragen voor het Verenigd Koninkrijk. U zult dan de datum van aanvraag van uw Europese Unie aanvraag behouden.

Dit betekent m.n. het volgende:

  • uw merk zal worden opgenomen in het Britse Merkenregister;
  • de rechten zullen hetzelfde zijn, net zoals wanneer u een nationale merkaanvraag voor het Verenigd Koninkrijk zou hebben verricht;
  • dat uw merk de oorspronkelijke aanvraagdatum van de Europese Unie aanvraag zal hebben;
  • dat uw merk ook de e.v. oorspronkelijke prioriteit of Britse anciënniteitsdata zal behouden;
  • dat uw merk een zelfstandig nationaal Brits merk is, dat geheel onafhankelijk van de EU merkregistratie bestaat en dat afzonderlijk mag worden overgedragen. Ook kunt u uw nationale Britse merkregistratie separaat in licentie gegeven. Belangrijk is dat u zowel de Britse merkregistratie als de EU merkregistratie afzonderlijk (en tijdig!) laat vernieuwen.

Het Engelse Patent & Trademark Office brengt taksen in rekening voor het omzetten naar een Brits nationaal merkrecht. Deze zijn gelijk zijn aan de taksen van een nieuwe aanvraag van een Britse nationale registratie.

Helaas wordt er door het Engelse Patent & Trademark Office geen nationaal certificaat van inschrijving afgegeven. Het is wel mogelijk om de gegevens van de inschrijving van het merk op te zoeken in het Britse Merkenregister.

Nadat uw merk is omgezet en is ingeschreven, kunnen wij u desgewenst een afschrift doen toekomen met de relevante gegevens uit het Britse Merkenregister.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Contact